Cíle hnutí

Cíle Politického hnutí AHA

 1. Chápeme přírodu jako základ života na zemi, prosazujeme lepší péči o přírodu jak na venkově tak i ve městech, kde chceme více zeleně a parků.

 2. Klademe důraz na obnovitelné využívání přírodních zdrojů, chceme zemi pro sebe a naše potomky čistou a s dostatkem zdrojů. V této souvislosti prosazujeme změnu hodnotících kritérií státu. Základními hodnotícími kritérii státu jsou čistota vody, vzduchu a půdy.

  • Velký důraz klademe na kvalitu a zásoby povrchové i spodní vody.

  • Chceme ochránit a zlepšit kvalitu a čistotu půdy.

  • Chceme zlepšit čistotu vzduchu.

 3. Nastavíme přísná pravidla pro převod půdy v našem státu, výrazně omezíme prodej půdy cizím státním příslušníkům a omezíme spekulace s půdou.

 4. Klademe důraz na vzdělání dětí a mládeže, na rozvoj svobodné mysli a tvořivosti dítěte. Chceme více svobodného a individuálního vzdělávání.

 5. Ceníme si tradiční řemeslné práce a podporujeme řemeslníky a živnostníky, kteří se drží tradičních řemesel a svojí kvalitní prací jsou přínosem pro celou společnost.

 6. Preferujeme působení Místních organizací Politického hnutí AHA na lokální úrovni. Tyto místní organizace budou podporovat místní setkávání lidí, společné tvoření, organizaci společenských akcí, podporujících upevňování mezilidských vztahů.

 7. Prosazení základního nepodmíněného příjmu - v první fázi pro zájemce, lidi žijící na vlastním pozemku, snažící se žít soběstačně. Posléze pro všechny občany ČR.

 8. Preferujeme život rodin na vlastní zahradě o rozloze ideálně okolo 1 ha. Tento pozemek chceme zákonem chránit, aby zde byla možnost žít ekologicky v souladu s přírodou. Budeme usilovat o to, aby toto právo rodiny na kousek vlasti, minimálně 1 ha půdy, bylo zakotveno v Ústavě České republiky. V souvislosti s tím chceme uzákonit ekologické osady a vesnice.

 9. Ekologické vesnice, Rodové statky a české rodové osady, vzniklé z těchto 1 ha zahrad, vidíme jako zdroj soběstačnosti naší země. Zejména v pěstování zdravých potravin a také v navazující řemeslné výrobě a službách.