Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Komplexní informace o zpracování osobních údajů v rámci všech veřejně pořádaných akcí organizovaných a ve spolupráci s neziskovou organizací Skoola Vědomí Života z.s. ve smyslu čl. 13 Nařízení, včetně informace o účelu jednotlivých činností zpracování, jejich právních základech, příjemcích údajů a právech návštěvníka jakožto subjektu údajů jsou uvedeny na https://www.vesroosa.com/gdpr a v místě konání festivalu.
 
Vstupem do prostoru všech veřejně pořádaných akcí organizovaných a ve spolupráci s neziskovou organizací Skoola Vědomí Života z.s. návštěvníci souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce všech veřejně pořádaných akcí organizovaných a ve spolupráci s neziskovou organizací Skoola Vědomí Života z.s. pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části všech veřejně pořádaných akcí organizovaných a ve spolupráci s neziskovou organizací Skoola Vědomí Života z.s. pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.
 
Návštěvníci všech veřejně pořádaných akcí organizovaných a ve spolupráci s neziskovou organizací Skoola Vědomí Života z.s. dále berou na vědomí, že v areálu všech veřejně pořádaných akcí organizovaných a ve spolupráci s neziskovou organizací Skoola Vědomí Života z.s. mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.