RODOVÉ OSADY

Spolek Skoola vědomí života je jediný

tvůrce Rodových osad,

který pro tento účel zřídil vlastní školu.

Vize

2019

Naším hlavním cílem je zakládat rodové osady v České Republice. Rodové osady jsou místem, kde žijí rodiny v domku na pozemku o velikosti okolo jednoho hektaru. Lidé jsou zde na své zahradě blíže k přírodě, jsou více potravinově soběstační a je zde pozitivní vliv na fyzické i psychické zdraví člověka. Naším cílem je založit několik desítek těchto osad a umožnit lidem na této zahradě (rodovém statku) žít. Každá rodová osada s sebou nese i výdělečný projekt, který umožní ostatním lidem být alespoň na chvíli blíže k přírodě.

Plán

2019

1. Zakládáme dceřiné společnosti Spolku pro danou lokalitu....
2. Pořizujeme větší pozemky s rozlohou nad 20 ha....
3. Výzva pro potencionální zájemce o žití v dané lokalitě
4. Skoola vědomí života
5. Předání Know-how vybrané skupině lidí, jak Rodovou osadu založit
6. Trvalá spolupráce, výpomoc mezi osadou a Spolkem
7. Zprostředkování dodavatelů
8. Společný marketing
9. Společný úspěch