POLITICKÉ HNUTÍ

''AHA''

Našim hlavním cílem je
CELKOVÁ ZMĚNA PARADIGMATU.
Tvoříme politické hnutí, které usiluje o právo občana na zdravý a soběstačný život. Také měníme pohled státu na přírodu a její zákony, na zásoby a čistotu vody, čistotu vzduchu a kvalitu půdy. Také usilujeme o zlepšování mezilidských vztahů jak v rodinách tak i v celé společnosti..

Vize

2019

Všechno může být jinak, neb líp už bylo.

 

Základem je uvědomit si možnosti každého jednotlivce a s plným vědomím je přivést k realizaci.

Všechny věci, které se dějí v lidské společnosti, se dějí za podpory a přímé účasti každého z nás, našich myšlenek i činů. Podmínkou je začít věcmi v sobě a následně je nechat projevit kolem sebe.

 

V našich osadách se umocňuje projev obrazu lidského nitra. Tedy toho, co je potřeba skutečně řešit a kde je náš skutečný zájem.

Plán

2019

1. Schválen Přípravný výbor hnutí, který se jednomyslně shodl na spolupráci, pomoci vytvořit základnu hnutí, které bude naplňovat a kontrolovat činnost směřující k zdokonalování životního prostředí a mezilidských vztahů...ZDE


2. Přípravný výbor vypracoval Stanovy hnutí...ZDE

3. Přípravný výbor vypracoval základní Cíle hnutí AHA..ZDE


4. Přípravný výbor vypracoval Programové prohlášení s jasnou vizí a cílem...ZDE