RODOVÉ STATKY

Cílem je zakládat rodové statky, směřující k soběstačnosti jednotlivých rodin. Umožnit soběstačnost potravinovou, energetickou, ekonomickou i zdravotní.

Vize

Naším záměrem je zakládat Rodové statky směřující k soběstačnosti jednotlivých rodin. Umožnit soběstačnost potravinovou, energetickou, ekonomickou i zdravotní. V optimální verzi zakládat Rodové statky jako mnohogenerační formu soužití rodin pohromadě.
ROD a jeho zachování - je tím nejsilnějším prvkem a jedinečným smyslem rodového statku. Proto, aby mohl být ROD zachován a žít věčně, je zapotřebí vytvořit prostor, který bude spojen s veškerou podstatou vesmíru: s přírodou, s naší planetou Zemí a ostatními planetami, se svými předky, jejich tradicemi a všemi ostatními lidmi.

Co je rodový statek?

Plán

1. Pořizujeme pozemky s rozlohou nad 1 ha....ZDE
2. Výzva pro potencionální zájemce o žití v dané lokalitě...
ZDE

3. Skoola vědomí života...ZDE
4. Předání Know-how vybrané rodině, jak statek založit...ZDE
6. Trvalá spolupráce a výpomoc mezi statkem a Spolkem...ZDE
7. Zprostředkování dodavatelů...ZDE
8. Společný marketing...ZDE
9. Společný úspěch...ZDE