ROZVOJ

Rozvíjíme úzkou spolupráci s vědeckou elitou a dalšími odborníky v oborech prospěšných pro zdokonalování životního prostoru. Oslovujeme všechny, kteří pochopili nutnost spolupráce a pomoc přírodě. Hledání nových talentů, objevů a patentů, které pomohou k očistě naší planety.

Věda

2019

Propojování vědy technické s vědou přírodní...ZDE

Podnikatelský sektor

2019

Propojování vědeckého sektoru se sektorem podnikatelským...ZDE

Výrobci

2019

Propagace výrobců, kteří jsou ohleduplní k přírodnímu prostředí, slušní sami k sobě...ZDE

Finanční zdroje

2019

Zajištění finančních zdrojů na ty projekty, které povedou k zdokonalování životního prostředí...ZDE