V Rámci spolupráce s Universitou Pardubice připravujeme projekt REVITALIZACE PŮDY.

Jedná se v prvé řadě o odobornou analýzu půdních vzorků, odebraných na pozemcích, určených pro budoucí využití jako Rodové osady na našich Českých rodových osadách. Projekt je dlouhodobý, minimálně pětiletý, a má za cíl zmapovat skutečný stav půdy v naší zemi. V průběhu let v rámci řízené revitalizace zmapuje pozitivní změny, k nimž dojde vlivem působení uvědomělé aktivity člověka na půdu.

O průběhu a výsledcích tohoto projektu vás budeme pravidelně informovat na těchto stránkách.