Přípravný výbor hnutí AHA

Přípravný výbor hnutí tvoří tito lidé:

Pavel Krajhanzl       krajhanzlpavel70@gmail.com

Radek Kučera          radek.kucera@gmail.com

Miroslav Matucha    mirekmatucha@gmail.com