Vzdělávcí model

"Vědomí času je hluboce zakořeněno v lidské mysli. Ale to, co v naší Skoole vědomí života předáváme, je součástí hluboké transformace, k níž dochází  v kolektivním vědomí lidstva. Lidstvo se probouzí z iluze o hmotě, formě a odloučenosti. Probíráme konec času. V naší skoole se snažíme změnit způsoby myšlení, které ovládaly lidský život po dlouhé věky. Způsoby myšlení, které způsobuje nesmírné utrpení. Neříkáme tomu zlo. Je lepší nazývat to nevědomím nebo šílenstvím."